fbpx

Polityka prywatności

Aktualizacja: 25.05.2018 r. – zmiany dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Niniejsza polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.czys-ty.pl, oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników tego serwisu, należącego do TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC  z siedzibą w Krępcu, adres Krępiec, ul. Czereśniowa 60 21-007 Mełgiew,

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla różnych celów w związku z procesami obejmującymi w szczególności: prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, subskrypcję przez Panią/Pana biuletynu informacyjnego, udział przez Panią/Pana w konkursach, loteriach i innych wydarzeniach organizowanych przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC, Pani/Pana uczestnictwo w profilach społecznościowych TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC, oraz zawierania umów z kontrahentami, a także bieżąca współpraca z kontrahentami oraz ich pracownikami lub współpracownikami.

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat zasad przetwarzania przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC Pani/Pana danych osobowych w ramach procesów TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC związanych z zarządzaniem firmą i witryną internetową  www.czys-ty.pl oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

 

W przypadku, gdy odwiedza Pani/Pan siedzibę TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC:

1. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów;

2. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników  kontrahentów TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC;

 

W przypadku, gdy jest Pani/Pan subskrybentem usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej (newslettera):

3. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej;

W przypadku, gdy kontaktuje się Pani/Pan z TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC:
4. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC

W przypadku, gdy bierze Pani/Pan udział w konkursie, loterii lub innym wydarzeniu organizowanym przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC:

5. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursach i loteriach organizowanych przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC;
6. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w innych wydarzeniach organizowanych przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC.

W przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC:
12. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych;

Śledzenie i korzystanie z informacji

Poprzez swoją stronę internetową Sun Electric Polska śledzi i zbiera informacje dotyczące użytkowników w celu kontaktu wysyłanego pocztą elektroniczną.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych jego części może być ograniczony. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkowników oraz wykorzystać te informacje do doskonalenia naszego serwisu internetowego i usług oferowanych w poszczególnych jego sekcjach.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej.

Łącza do innych stron

Nasz serwis internetowy zawiera łącza do innych stron. Proszę pamiętać, że spółka TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych serwisów, do których łącza udostępniamy.

Reklamacje

Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego www.czys-ty.pl, w tym dotyczące formularza kontaktowego, można składać na piśmie na adres siedziby TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC lub w formie elektronicznej na adres: biuro@czys-ty.pl

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko i adres email);

opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;

stanowisko lub żądania użytkownika.

TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELECa niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.

Powiadomienie o zmianach polityki prywatności

Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.

Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację osoby będą miały być przez TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC wykorzystane w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały zebrane.

pl_PLPolish